Monday, July 15, 2024
Home Logistics News What are the state-owned enterprises in Yancheng, Jiangsu Province

What are the state-owned enterprises in Yancheng, Jiangsu Province

by admin
0 comment

hello everyone! What are the state-owned enterprises in Yancheng, Jiangsu

1. Dongfeng Yueda Kia Automobile Co., Ltd.
2. Jiangsu Senda Group Co., Ltd.
3. Jiangsu MOBIS Auto Parts Co., Ltd.
4. Jiangsu Leida Co., Ltd.
5. Jiangsu Jianghuai Power Co., Ltd.
6. Jiangsu Jurong Chemical Co., Ltd.
7. Mazori (Dongtai) Textile Machinery Co., Ltd.
8. Jiangsu Sheyanggang Power Generation Co., Ltd.
9 Jiangsu Fengfeng Tungsten Molybdenum Products Co., Ltd.
10, Jiangsu Huabao Textile Co., Ltd.
11, Jiangsu JinFang Textile Co., Ltd.
12, Jiangsu Hongda Group
13, Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd.
14, Jiangsu Zhenyang group
15, Yancheng power Generation Co., Ltd.
16, Jiangsu Yueda Yancheng Tractor Manufacturing Co., Ltd.
17, Jiangsu Fu’an cocoon and silk Co., Ltd.
18 Jiangsu Shuangshan Group Co., Ltd.
19, Wuxi Qingfeng group Dongtai textile and Garment Co., Ltd.
20, Jiangsu HENGWEI Industrial Group Co., Ltd.
21, Yancheng Meichang Chemical Co., Ltd.
22, Yancheng International Women’s Fashion Co., Ltd.
23, Jiangsu Huaxing Electric Industry Co., Ltd.
24, Jiangsu ronghua Textile Co., Ltd.
25, Jiangsu Zhongheng Textile Co., Ltd.
26, Zhongda Industrial Group Co., Ltd.
27 Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd.
28, Sheyang Yongda Textile Group Co., Ltd.
29, Yancheng Lianyi casing products Co., Ltd.
30, Jiangsu Huifeng agrochemical Co., Ltd.
31, Jiangsu hanyimo Plastic Co., Ltd.
32, Jiangsu DouYuan Automobile Air Conditioning Co., Ltd.
33, Yancheng Limin agrochemical Co., Ltd.
34, Yancheng Aimin rice Co., Ltd.
35, Jiangsu xianghongtaihe Cotton Textile Co., Ltd.
36 Yancheng jinlongma special textile Co., Ltd.
37, Dafeng Qingfeng Textile Co., Ltd.
38, Jiangsu Feichi Co., Ltd.
39, Jiangsu baling Group Co., Ltd.
40, Yancheng Zhongwei Bus Co., Ltd.
41, Jiangsu Thermal Power Equipment Manufacturing Co., Ltd.
42, Xinguang Group Co., Ltd.
43, Dongtai Mingli Textile Co., Ltd.
44, Jiangsu Baoxin Group Co., Ltd.
45 Yancheng tomorrow Machinery Co., Ltd.
46, Jiangsu Dongyang transplanter Co., Ltd.
47, Jiangsu Shuangdeng Paper Co., Ltd.
48, Yancheng Petroleum Machinery Factory
49, Jiangsu Ruishi Group Co., Ltd.
50, Yancheng Huaying Shoe Machinery Co., Ltd.
51, Yancheng Chenlong Machinery Factory
52, Yancheng Jilong leather machinery factory
53, Yancheng Dahong Textile Group Co., Ltd.
54, Jiangsu Tenglong biopharmaceutical Co., Ltd.
55 Yandu Huxiang building materials Co., Ltd.
56, Jiangsu Yindu Group Co., Ltd.
57, Jiangsu Dongqiang Co., Ltd.
58, Yancheng Qiaoyi Textile Co., Ltd.
59, Jiangsu Chaoli Machinery Co., Ltd.
60, Yancheng Kelida Chemical Co., Ltd.
61, Yancheng Huaou real industry Co., Ltd.
62, Yancheng Hengtai Foundry Co., Ltd.
63, Jiangsu tianteng Chemical Co., Ltd.
64, Yancheng Huanghai animal feed factory
65 Yancheng Lianxin Steel Co., Ltd.
66, Dongtai Sensen Textile Co., Ltd.
67, Dafeng Jiafeng grease Co., Ltd.
68, Jiangsu Yueda Textile Group Co., Ltd.
69, Dafeng Jinli chemical fertilizer Co., Ltd.
70, Yancheng Xinsheng silk and cotton products factory
71, Dongtai Yinhua Textile Co., Ltd.
72, Jiangsu Mitsubishi abrasive tools Co., Ltd.
73 Jiangsu xinjinlan textile and Garment Co., Ltd.
74, Jiangsu Weite Group Co., Ltd.
75, Jiangsu Donghua Textile Co., Ltd.
76, Jiangsu Yonglin Oil Chemical Co., Ltd.
77, Funing Ningfu Food Co., Ltd.
78, Yancheng Yuda Feed Co., Ltd.
79, Sheyang Shengfeng (Group) factory
80, Dafeng Tiansheng Pharmaceutical Co., Ltd.
81, Sheyang Chunyang malt factory
82 Yancheng Jiangdong Gasoline Engine Manufacturing Co., Ltd.
83, Jiangsu Jianpai Pesticide Chemical Co., Ltd.
84, Yancheng Shizhong Auto Parts Co., Ltd.
85, Dongtai Shengyang Wood Industry Co., Ltd.
86, Yancheng Fengyang Chemical Co., Ltd.
87, Jiangsu Boleda investment industry Group Co., Ltd.
88, Jiangsu Yuren Garment Co., Ltd.
89, Yancheng Zhonglian Electric Manufacturing Co., Ltd.
90 Jiangsu Suning and shexin Chemical Industry Co., Ltd. br Jiangsu tiqiao Textile Garment Co., Ltd.
100, Jiangsu Defa resin Co., Ltd.
101, Jiangsu Senwei Group Co., Ltd.
102, Dafeng Wanda Textile Co., Ltd.
103, Jiangsu Risheng Textile Co., Ltd.
104, Yancheng Fengdong heat treatment Co., Ltd.
105, Yancheng xinjinwei beer raw materials Co., Ltd.
106, Jiangsu Jiangdong Yancheng Gear Co., Ltd.
107, Yancheng Huabao (Fusheng) Cotton Textile Co., Ltd.
108 Yancheng Huamao Packaging Co., Ltd.
109, Yancheng branch of Tongwei Co., Ltd.
110, Funing Yishun Weaving Co., Ltd.
111, Jiangsu Xinye Chemical Co., Ltd.
112, Jiangsu oasis Chemical Co., Ltd.
113, Jiangsu Yuhui Textile Co., Ltd.
114, Jiangsu Yinbao Salt Co., Ltd.
115, Yancheng Agricultural Pharmaceutical Machinery Factory
116, Dafeng Tongde Co., Ltd.
117 Sheyang Yinwang Textile Co., Ltd.
118, Yancheng Feiyang building materials Co., Ltd.
119, Jiangsu Jiran Chemical Co., Ltd.
120, Yancheng Kefa Xingye Machinery Co., Ltd.
121, Jiangsu Jinling Paper Co., Ltd.
122, Jiangsu Xingsheng Garment Co., Ltd.
123, Yancheng Xinhai Machinery Co., Ltd.
124, Yancheng Xinquan Chemical Industry Co., Ltd.
125, Yancheng Rongfan Textile Garment Co., Ltd.
126 Dafeng rotor spinning factory
127, Jiangsu Baofeng Special Steel Co., Ltd.
128, Yancheng Tianchen Huanghai Cement Co., Ltd.
129, Jiangsu Yongfang grain and Oil Co., Ltd.
130, Yancheng dafao Beer Co., Ltd.
131, Yancheng Lianfu Petrochemical Co., Ltd.
132, Jiangsu shuangchang fertilizer Co., Ltd.
133, Yancheng Hongxin oil tank Co., Ltd.
134, Yancheng Honghua Textile Machinery Co., Ltd.
135 Yancheng Haitong Weaving Co., Ltd.
136, Dongtai Xinhai Weaving Co., Ltd.
137, Binhai Wanheng Casting Co., Ltd.
138, Jiangsu Hengda artificial fur Co., Ltd.
139, Yancheng Fude Garment Co., Ltd.
140, Jiangsu Zhengda Fenghai Pharmaceutical Co., Ltd.
141, Yancheng Danfeng silk products Co., Ltd.
142, Yancheng Suyuan haoweifu Copper Co., Ltd.
143, Jiangsu Yujia Plastic Co., Ltd.
144 Yancheng JIAYE Glass Co., Ltd.
145, Funing Rare Earth Industry Co., Ltd.
146, Yancheng Ouhua Chemical Industry Co., Ltd.
147, Yancheng Longgang flavor chemical plant
148, Jiangsu Jiuxing Paper Co., Ltd.
149, Yancheng LVYE Chemical Co., Ltd.
150, Yancheng TEDA special pipe fittings Co., Ltd.
151, Yancheng Jiulong Valve Manufacturing Co., Ltd.
152, Yancheng Xiangli Chemical Co., Ltd.
153 Jiangsu Dongsheng Coking Co., Ltd.
154, Yancheng Machine Tool Co., Ltd.
155, Jiangsu Huajiu special steel tools Co., Ltd.
156, Funing Xinda Craft Products Co., Ltd.
157, Jiangsu Senda Coastal Thermal Power Co., Ltd.
158, Jiangsu baling Conch Cement Co., Ltd.
159, Binhai Nanxiang Pharmaceutical Co., Ltd.
160, Yancheng Yuehong special chemical fiber Co., Ltd.
161, Funing Shengfeng Steel Co., Ltd.
162 Yancheng Yixiang Glass Co., Ltd.
163, Jiangsu Zhenzhou grain and oil industry Co., Ltd.
164, Jiangsu xinhuiyuan Electric Co., Ltd.
165, Jiangsu Yuda power station auxiliary valve manufacturing Co., Ltd.
166, Yancheng Tiehua Textile Co., Ltd.
167, Yancheng bolfu Electromechanical Science and Technology Development Co., Ltd.
168, Jiangsu Baolong Group Co., Ltd.
169, Jiangsu Sufeng Textile Co., Ltd.
170 Jiangsu Tenglong Textile Co., Ltd.
171, Jiangsu Sifang Textile Co., Ltd.
172, Yancheng Nanfang Chemical Co., Ltd.
173, Jiangsu Yancheng meat factory

Yueda, the river moves

Jiangsu Yueda group

banner

1. Dongfeng Yueda Kia Automobile Co., Ltd.
2. Jiangsu Senda Group Co., Ltd.
3. Jiangsu MOBIS Auto Parts Co., Ltd.
4. Jiangsu Leida Co., Lt
d.
5. Jiangsu Jianghuai Power Co., Ltd.
6. Jiangsu Jurong Chemical Co., Ltd.
7. Mazoli (Dongtai) Textile Machinery Co., Ltd.
8. Jiangsu Sheyanggang Power Generation Co., Ltd.
9 Jiangsu Fengfeng Tungsten Molybdenum Products Co., Ltd.
10, Jiangsu Huabao Textile Co., Ltd.
11, Jiangsu JinFang Textile Co., Ltd.
12, Jiangsu Hongda Group
13, Jiangsu Kesheng Group Co., Ltd.
14, Jiangsu Zhenyang group
15, Yancheng power Generation Co., Ltd.
16, Jiangsu Yueda Yancheng Tractor Manufacturing Co., Ltd.
17, Jiangsu Fu’an cocoon and silk Co., Ltd.
18 Jiangsu Shuangshan Group Co., Ltd.
19, Wuxi Qingfeng group Dongtai textile and Garment Co., Ltd.
20, Jiangsu HENGWEI Industrial Group Co., Ltd.
21, Yancheng Meichang Chemical Co., Ltd.
22, Yancheng International Women’s Fashion Co., Ltd.
23, Jiangsu Huaxing Electric Industry Co., Ltd.
24, Jiangsu ronghua Textile Co., Ltd.
25, Jiangsu Zhongheng Textile Co., Ltd.
26 Zhongda Industrial Group
27, Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd.
28, Sheyang Yongda Textile Group Co., Ltd.
29, Yancheng Lianyi casing products Co., Ltd.
30, Jiangsu Huifeng agrochemical Co., Ltd.
31, Jiangsu the first mock examination Plastic Co., Ltd.
32, Jiangsu DouYuan Automobile Air Conditioning Co., Ltd.
33, Yancheng Limin agrochemical Co., Ltd.
34, Yancheng Aimin rice Co., Ltd.
35 Jiangsu Xianghong Taihe Cotton Textile Co., Ltd.
36, Yancheng jinlongma special textile Co., Ltd.
37, Dafeng Qingfeng Textile Co., Ltd.
38, Jiangsu Feichi Co., Ltd.
39, Jiangsu baling Group Co., Ltd.
40, Yancheng Zhongwei Bus Co., Ltd.
41, Jiangsu Thermal Power Equipment Manufacturing Co., Ltd.
42, Xinguang Group Co., Ltd.
43, Dongtai Mingli Textile Co., Ltd.
44 Jiangsu Baoxin Group Co., Ltd.
45, Yancheng tomorrow Machinery Co., Ltd.
46, Jiangsu Dongyang rice transplanter Co., Ltd.
47, Jiangsu Shuangdeng Paper Co., Ltd.
48, Yancheng Petroleum Machinery Factory
49, Jiangsu Ruishi Group Co., Ltd.
50, Yancheng Huaying shoes Machinery Co., Ltd.
51, Yancheng Chenlong Machinery Factory
52, Yancheng Jilong leather machinery factory
53 Yancheng Dahong Textile Group Co., Ltd.
54, Jiangsu Tenglong Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
55, Yandu Huxiang building materials Co., Ltd.
56, Jiangsu Yindu Group Co., Ltd.
57, Jiangsu Dongqiang Co., Ltd.
58, Yancheng Qiaoyi Textile Co., Ltd.
59, Jiangsu Chaoli Machinery Co., Ltd.
60, Yancheng Kelida Chemical Co., Ltd.
61, Yancheng Huaou Industrial Co., Ltd.
62 Yancheng Hengtai Foundry Co., Ltd.
63, Jiangsu tianteng Chemical Co., Ltd.
64, Yancheng Huanghai animal feed factory
65, Yancheng Lianxin iron and Steel Co., Ltd

You may also like

Leave a Comment

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.